اخبار و رویدادها

انتخاب گروه :

بازارگردانی با تمامی نواقص آن مفید است
۲۹ / ۹ / ۱۳۹۹
بازار گردانی در کل بازارهای مالی دنیا وجود دارد و ممکن است در بازار ما برخی بازارگردانان اشتباهاتی را سهوا یا عمدا انجام دهند. اما در کل نفس بازارگردانی با تمامی نواقص آن مفید است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از عصرمالی، محمدمهدی ناسوتی فرد در خصوص روند بازارگردانی گفت: به نظر می‌رسد حضور بازارگردان در بازار سرمایه ما مفید باشد. البته اگر بعضی اوقات شرکت‌ها در بازارگردانی نامناسب عمل می‌کنند بحث دیگری است؛ اما در مجموع، هر فعل و انفعالی که باعث افزایش نقدشوندگی بازار شود، ضروری است.

وی به قانون جدید الزام بازارگردانی اشاره کرد و گفت:حضور بازارگردان‌ها در بازار، الزامی بود که از سوی سازمان بورس تعریف شد تا به این ترتیب عملیات بازارگردانی اجباری شود. این ایده جدیدی بود و دستورالعمل آن سریع تصویب شد که دلیل آن هم حضور توده‌های زیاد مردم در بازار سرمایه و رفتارهای هیجانی آن‌ها بود. اما در مجموع، این اجبار، فرصتی شد تا بتوان نقد شوندگی بازار را افزایش داد.

وی افزود: البته این جمله همیشه گفته شده که نوسان، ذات بازار سرمایه است. پس نمی‌توان با بازارگردانی جلوی این نوسان را گرفت. بازار مسیر خود را طی می‌کند؛ اما به هر حال این عمل، باید اتفاق می‌افتاد. بازار سرمایه در یک سال گذشته با رشد چند ده میلیونی مشارکت کنندگان مواجه شد و به همین علت حضور ابزارهای کنترل کننده می‌تواند در این بین مفید باشد.

این کارشناس بازار در خصوص انتقادهایی که به عمل بازارگردانی در روزهای اخیر شد، اشاره کرد و افزود: هر فعلی که در بازار روی دهد به هر حال منتقدین و مشوقینی دارد. اما این جمله که بازارگردانان از سهامداران حقیقی نوسان می‌گیرند اشتباه است.

محمدمهدی ناسوتی فرد تاکید کرد: اگر حقیقی‌ها می‌خواهند در روزهای منفی بازار و در صف فروش، سهام خود را عرضه کنند و در صف‌های خرید تقاضا ثبت کنند، این بازی و استراتژی خودشان است و ارتباطی به بازار گردان‌ها ندارد. سهم‌هایی که در روزهای منفی توسط بازارگردان جمع شده، در روزهای مثبت با فروش آنها، بخشی از هیجانات بازار کنترل می‌شود و اگر این فرآیند تغییر کند دیگر بازار گردانی نیست؛ و باید نام جدیدی برای آن تعریف کرد.