واحد بازار سرمایه

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و بستر اصلی رسیدن به اهداف و شاخص‌های مطلوب اقتصاد کلان محسوب می‌شود. وجود بازار سرمایه پویا در چهارچوب فرآیند و مکانیسم مشخص، در نهایت به رشد تولید ناخالص ملی و نیز افزایش کنترل عوامل نامطلوب اقتصادی می‌انجامد. با توجه به این که رسیدن به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه‌گذاری مستلزم اتخاذ سیاست‌های اساسی و همه جانبه است، ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری سالم و مولد ضروری است؛ لذا دستیابی به این اهداف منوط به کارایی عملکرد بورس اوراق بهادار است. به منظور ایجاد کارایی در این بازار، باید ابعاد مختلف بورس اوراق بهادار و ساز و کارهای تأثیرگذار بر آن شناسایی شود و به منظور افزایش سطح آگاهی مشارکت‌کنندگان در بازار در اختیار آنان قرار گیرد. توجه به این مهم ضروری است که شناخت عوامل موثر بر بازار سرمایه و بازدهی آن می‌تواند به جهت‌دهی سرمایه سرمایه‌گذاران در انتخاب پرتفولیوی بهینه توسط آنان با توجه به شرایط بازار کمک قابل ملاحظه‌ای نماید.با توجه به اینکه یکی از مهمترین فعالیت های شرکت های سرمایه گذاری خرید و فروش سهام در بازار سرمایه است، تلفیق و به کارگیری همزمان روش های مبتنی بر علم و تجربه در خرید و فروش سهام می تواند در افزایش کارایی بازار سرمایه موثر باشد." واحد بازار سرمایه " شرکت سایه گستر سرمایه با بررسی و تحلیل دقیق شرکت های بورسی و رصد کردن مستمر فرصت های خرید و فروش در بازار، می کوشد تا ضمن ایجاد تنوع در پرتفولیو و کاهش ریسک، به کسب حداکثر بازده مورد انتظار سهامداران و مدیریت درست پرتفولیو دست یابد.اعضای این واحد با استفاده از مجهزترین و پیشرفته ترین سیستم های معاملاتی در کشور توانسته اند تا کنون ارزش قابل توجهی را برای سهامداران ایجاد نمایند و امید است بتوانند در آینده بر کارایی بازار سرمایه ایران اثرگذارتر باشند.

تماس مستقیم با واحد بازار سرمایه:
s.tarighi@sgs-inv.ir
داخلی: 313