واحد سرمایه گذاری

با توجه به اینکه هدف اصلی هر بنگاه اقتصادی حداکثر سازی سود و افزایش سود سهامداران به روش های متنوع و از طریق شناسایی فرصت های مختلف در اقتصاد داخلی و بین المللی، استفاده از خلاء های موجود در بازار و تشکیل پرتفوی بورسی و غیر بورسی است، لذا واحد مدیریت سرمایه گذاری شرکت "سایه گستر سرمایه" در نظر دارد با به کارگیری بخشی از وجوه در اختیار شرکت و تشکیل پرتفوی غیربورسی متنوع، در راستای تحقق اهداف و سیاست های کلان شرکت اقدام به فعالیت های سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های دارای توجیه اقتصادی نماید.سرمایه گذاری :

سرمایه‌گذاری عبارت است از عدم استفاده از منابع در زمان حال و به جریان اقتصادی انداختن آن به امید به دست آوردن منابع جدید در آینده، كه منابع جدید از منابع فعلی دارای ارزش بیشتری خواهد بود.
تقسیم بندی سرمایه گذاری به روش های مختلف

 • بر اساس موضوع سرمایه گذاری :
  سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می شود. سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حال، نوعی دارایی واقعی به دست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری، دارایی واقعی است. در سرمایه گذاری مالی، فرد در ازای فدا کردن ارزشی در زمان حال، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولا جریانی از وجوه نقد است به دست می آورد.

 • بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری :
  سرمایه‌گذاری بر اساس زمان به كوتاه مدت، میان مدت، و بلند مدت تقسیم می شود كه سرمایه‌گذاری كوتاه مدت در دوره‌های كمتر از یك سال و سرمایه‌گذاری در دوره‌های میان مدت و بلند مدت در دوره‌های بیش از یك سال اتفاق می‌افتد.

 • برحسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری :
  با توجه به اینکه منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده به دست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین و اطمینان کامل وجود ندارد، لذا انواع سرمایه گذاری ها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منابع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسک مواجهند. بر اساس این که میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی (یا ریسک) چقدر باشد، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یکدیگر متمایز ساخت:
  سرمایه گذاری با ریسک متناسب، سرمایه گذاری با ریسک نسبی بیشتر و سرمایه گذاری پرخطر یا ریسکی. سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایه گذاری، نوعی سرمایه گذاری است که ریسک آن متناسب با بازده ای است که از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسک نسبتا بیشتر یا سفته بازی، نوعی سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذار برای کسب بازده بالاتر، ریسک بیشتری تقبل می کند و سرمایه گذاری پرخطر نوعی سرمایه گذاری است که در آن فرد برای به دست آوردن بازده ای زیاد و قابل توجه، ریسک بسیار زیادی را متحمل می شود که این نوع سرمایه گذاری را"سرمایه‌گذاری خطرپذیر" (Venture Capital)، "سرمایه‌گذاری جسورانه"یا "سرمایه‌گذاری کارآفرینی" نیز می نامند.  سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital):
  سرمایه‌گذاری خطرپذیر که از آن با عنوان‌های «سرمایه‌گذاری جسورانه» یا «سرمایه‌گذاری کارآفرینی» نیز نام می‌برند، عبارت است از تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپا (استارت آپ) و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش و البته ریسک بالایی است. این شرکت‌ها در مراحل ابتدایی رشد و تکامل اقتصادی خود، مورد توجه سرمایه‌گذارانی هستند که با ارزیابی موشکافانه خود، شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی شرکت‌های کارآفرین را جبران می‌کنند و در گروه سهام‌داران آن‌ها قرار می‌گیرند. سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر با مدیریت فعالانه و برنامه‌ریزی در توسعه مدل‌های راهبردی، در کسب‌وکار هدف و ارزش افزوده و افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. رونق و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر موتور محرکه و محور اصلی رشد محصولات جدید و نوآوری در عرصه های مختلف است.
اهداف واحد مدیریت سرمایه گذاری :

یکی از مهمترین اهداف واحد مدیریت سرمایه گذاری این است که بتواند در دور حوزه ذیل به فعالیت بپردازد.
 • حوزه تأمین مالی : سرمایه گذاری در این بخش مربوط به طرح هایی است که صاحبان آن نیازمند منابع مالی برای ایجاد و یا گسترش طرح های خود هستند.
 • حوزه سرمایه گذاری در کسب و کارها : این بخش خود متشکل از دو قسمت است که عبارتند از :
  **سرمایه گذاری در کسب و کارهای متعارف و متداول
  **سرمایه گذاری در کسب و کارهایی که تحت عنوان سرمایه گذاری جسورانه شناخته می شوند.تماس مستقیم با واحد سرمایه گذاری:
S.Tarighi@sgs-inv.ir
داخلی : ٣١٣