پیام مدیر عامل

شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به عنوان یک شرکت تخصصی، بدنبال این است که با استفاده از دانش و تخصص اعضاء خود ضمن رصد مستمر بازار سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری سودآور با ریسک معقول را شناسایی و از طریق سرمایه گذاری به موقع در آنها امکان سودآوری مطلوب را برای شرکت فراهم آورد .

طبق اساسنامه مصوب شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه، مهمترین فعالیت های شرکت عبارت است از :

خرید سهام و سایر اوراق بهادار در بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی شامل انواع شرکت های تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی از طریق بورس اوراق بهادار و یا طرق دیگر، سرمایه گذاری در سایر دارایی ها ( ازجمله دارایی‌های فیزیکی )، اخذ موافقت اصولی، مشارکت، خرید، اداره، توسعه و تکمیل و واگذاری انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله معدن، کشاورزی، خدمات و انجام اموری که به نحوی به موارد مذکور مربوط باشد، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، مدیریت و بازاریابی در بازارهای مالی و مشاوره در امور سرمایه گذاری برای وزارتخانه ها ملحوظ نظر می باشد .

شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به عنوان بازوی اجرایی بانک سرمایه در حوزه بازار سرمایه مطابق سیاست های اعلامی بانک، پذیرش در بازار سرمایه و ایفاد نقشی موثر به عنوان نهاد مالی پذیرفته شده توسط سازمان بورس را خط مشی خود قرار داده است و امید است با کمک نیروی های متخصص و کسب مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت و خدمات گسترده تری را به مجموعه بانک سرمایه و سهامداران محترم آن ارایه نماید .

امید است با عنایت خداوند و بهره مندی از سرمایه انسانی متخصص و توانمندی های موجود، خلق ارزش و حداکثر سازی ارزش را برای بانک سرمایه و سهامداران به ارمغان آوریم .