پیام مدیر عامل

شرکت سایه گستر سرمایه به عنوان یکی از شرکت‌‌‌های سرمایه گذاری، می‌کوشد تا با شناسایی خلاء‌های بازار و فرصت‌های سرمایه گذاری و به کارگیری روش‌های کارآمد در بازار سرمایه و سایر بازار‌های اقتصاد ایران و اقتصاد بین الملل، نقش خود را در مقاوم نمودن اقتصاد ایران (اقتصاد مقاومتی) ایفا نماید و تأثیر قابل توجهی در اقتصاد ملی و منطقه‌ای داشته باشد. جهت تحقق این مهم، رعایت اصول حرفه ای و ارزش‌های اخلاقی به عنوان اصل مهم در این سازمان همواره سرلوحه فعالیت ها خواهد بود.
امید است با عنایت خداوند و بهره مندی از سرمایه انسانی متخصص و توانمندی های موجود در گروه تخصصی سایه گستر سرمایه، ارزش افزوده ی بالایی را برای گروه سرمایه و بازار پول و سرمایه ایران به ارمغان آوریم.